ค้นหา คลินิก เมืองอุทัยธานี ค้นพบ 34 รายการ @ Thaidbs.com

ค้นหา คลินิก เมืองอุทัยธานี 34 รายการ

คลินิกเวชกรรมพัชราการแพทย์

ศรีอุทัย อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี (จ.-ศ. 7.00-8.20 น., 12.10-13.00 น., 18.30-21.00 น. ส.-อา. 8.30-12.00 น., 18.30-20.30 น. )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนังแพทย์ศิริลักษณ์

63/3 ราษฎร์อุทิศ อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี (จ.-ศ. 7.00-14.00 น., 18.00-20.30 น. ส.-อา. 7.00-12.00 น., 18.00-20.30 น. )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี

คลินิกเวชกรรมนิพนธ์การแพทย์

เติบศิริ อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี (จ.-ศ. 7.00-8.00 น., 12.15-12.45 น., 18.00-20.00 น. วันหยุดราชการ 8.00-13.00 น., 18.00-20.00 น. )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี

คริสเตียนคลินิกเวชกรรม

41/6 เปรมประชา อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี (จ.-ส. 17.00-20.00 น. )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี

คลินิกแพทย์หญิงสุพรรณีย์

พระยาวิฑูรย์ อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี (จ.-ศ. 7.00-8.20 น., 12.10-12.50 น., 18.00-20.30 น. วันหยุดราชการ 9.00-12.00 น., 18.00-20.30 น. อาทิตย์ 9.00-12.00 น. )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหู คอ จมูกพรเพชรการแพทย์

ศรีอุทัย อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี (จ.-ศ. 7.00-8.15 น., 12.15-12.45 น., 18.30-20.30 น. ส.-อา. 8.00-12.00 น., 18.30-20.30 น. )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี

ชัยยันต์การแพทย์คลินิกกระดูกและข้อ

61/7 ศรีอุทัย อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี (จ.-ศ. 7.30-8.20 น., 12.10-12.50 น., 19.00-20.30 น. วันหยุดราชการ 9.00-12.00 น., 19.00-20.30 น. )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี

วนิดาคลินิกทันตกรรม

265/2 ท่าช้าง อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี (จ.-ศ. 9.00-15.00 น., 17.00-20.30 น. เสาร์ 9.00-20.30 น. อาทิตย์ 9.00-14.00 น. )

Tagged as:คลินิกทันตกรรมเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี

คลินิกตาแพทย์สมชาย

96/7-8 รักการดี อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี (จ.-ศ. 7.30-8.25 น., 12.05-12.55 น., 18.30-20.30 น. เสาร์และวันหยุดราชการ 8.30-12.00 น., 18.30-20.00 น. อาทิตย์ 8.30-11.00 น. )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี

คลินิกหมอเด็กหมอทิพย์สุดา

71/24 รักการดี อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี (จ.-ศ. 7.30-8.25 น., 12.05-12.55 น., 19.00-20.30 น. ส.-อา. 9.00-12.00 น., 19.00-20.30 น. )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี

คลินิกอุทัยธานีการแพทย์

ท่าช้าง อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี (จ.-ศ. 18.00-21.00 น. ส.-อา. 9.00-12.00 น., 18.00-21.00 น. )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี

คลินิกเวชกรรมแพทย์สันติ

ศรีอุทัย อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี (จ.-ศ. 7.30-8.20 น., 12.10-12.50 น., 19.00-20.30 น. ส.-อา.และวันหยุดราชการ 8.30-12.00 น., 19.00-20.30 น. )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี

คลินิกทิวาทันตแพทย์

98/6-7 รักการดี อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี (จ.-อา. 8.30-20.30 น. )

Tagged as:คลินิกทันตกรรมเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี

คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์สุวิมล

วงศาโรจน์ อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี (จ.-ศ. 8.00-11.00 น., 15.00-18.00 น. ส.-อา. 8.00-12.00 น. )

Tagged as:คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์เมืองอุทัยธานีอุทัยธานี