ค้นหา คลินิก เมืองสุราษฎร์ธานี ค้นพบ 122 รายการ @ Thaidbs.com

ค้นหา คลินิก เมืองสุราษฎร์ธานี 122 รายการ

คลินิกแพทย์ธวัชชัย

หมู่ที่ - ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 (จันทร์ - ศุกร์ 07.30-09.00 น., 17.00-20.00 น., เสาร์ 09.00-12.00 น., 17.00-20.00 น., อาทิตย์ 09.00-12.00 น. )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี

คลินิกเวชกรรมหมอลูกน้ำ

68/17 ดอนนก ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 (จ-ศ 7.00-8.30,12.00-13.00,16.30-21.00 ส-อา 09.00-21.00 )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี

ราชเทวีคลินิกเวชกรรม

553/163-164 ชนเกษม ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 (จ. - ศ. 10.30-19.30 น.ส.-อา. 09.30-18.00 น. )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี

ศรีสุราษฎร์เวชกรรมคลินิก

111-113 ชนเกษม ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 (จ - อา 10.00-20.00 น. )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี

แพนคลินิกเวชกรรม

452/163-164 ตลาดใหม่ ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 (อาทิตย์,จันทร์,พุธ,พฤหัส เวลา 11.00-19.00 น. )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี

คลินิกแพทย์หญิงวนิดา

1/94 การุณราษฎร์ 8 ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 (ส 08.00-20.00,อา 08.00-15.00 )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี

คลินิกเวชกรรมปันสุข

หมู่ที่ 2 ศรีวิชัย มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 (เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 - 20.00 น. )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี

อนุตรา คลินิกเวชกรรม สาขาสุราษฎร์ธานี

191/1-3 ชนเกษม เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 (เปิดวันจันทร์ - อาทิตย์ 10.00-20.00 น. )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี

มานะเทพ คลินิกเวชกรรม

282/5 ชนเกษม ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 ( )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี

สอาดคลินิกเวชกรรม

453 ชนเกษม ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 (จ-ศ 08.00-12.00,17.00-20.00,ส-อา 08.0-12.00 น. )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี

มานิตย์คลินิก หู คอ จมูก

276/9 -10 หมู่ที่ - ชนเกษม ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 (จ-ศ 08.30-18.00,ส-อา 08.0-16.00 น. )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี

คลินิกจิตแพทย์สุเมธ

18/2 หมู่ที่ - ดอนนก ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 (จ-ศ 07.00-08.00,17.00-20.00 , ส 07.00-20.00,อา 08.00-12.00 )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรม หมอทรงศักดิ์

27 หมู่ที่ - ชนเกษม ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 (จันทร์ - ศุกร์ 07.00-08.00 น.17.00-20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 09.00-12.00 น.17.00-20.00น.อาทิตย์ 09.00-12.00 น.จันทร์-ศุกร์ 07.00-08.00 น,12.00-13.00 น.16.30-19.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 08.00-13.00 น.17.00-19.30 น. )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี

คลินิกแพทย์ศิริพงศ์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก

31/37 หมู่ที่ - ดอนนก ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 (จันทร์ - ศุกร์ 07.30-08.30น. 17.00-20.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 08.00-20.00 น. )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี

คลินิกหมอลาวัลย์ สูตินรีแพทย์

105/2-3 หมู่ที่ - บ้านดอน ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 (จ-ศ 17.00-20.00 , ส 08.00-12.00 )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี

คลินิกหมอวุฒิชัยเวชกรรมโรคผิวหนัง

452 หมู่ที่ - ชนเกษม ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 (จ-ศ 07.00-08.00,12.00-13.00,17.00-20.00, ส 08.30-20.00, )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง กุมารเวช นายแพทย์แสวง

10/5-6 หมู่ที่ - ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 (จ-ศ 07.0-09.30 น. 16.30-20.00 น.,ส-อา 08.00-12.00 น.16.30-20.00 น. )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี

หมอพงศธร คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง โรคกระดูกและข้อ

276/10 ชนเกษม ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 (วันจันทร์ - ศุกร์ เช้า 07.00-18.30 น.เย็น 17.00-20.00 น.วันเสาร์ เช้า 08.00-12.00 น. เย็น 16.00-20.00 น.อาทิตย์ 08.00-12.00 น. )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี

คลินิกนายแพทย์สุเมธ อายุรกรรม

68/4 หมู่ที่ - ราษฎร์อุทิศ ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 (7.00-8.30, 17.00-20.00ส-อา7-12 )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก หมอฉัตรชัย

48/8 ดอนนก ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 (จันทร์-ศุกร์ เช้า 07.00-08.00 น,เย็น 17.00-20.00 น เสาร์และวันหยุดราชการ เช้า 08.00-13.00 น.เย็น 17.00-20.00 น.,อาทิตย์ 08.00.13.00 น. )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี