ค้นหา คลินิก เมืองลำพูน ค้นพบ 74 รายการ @ Thaidbs.com

ค้นหา คลินิก เมืองลำพูน 74 รายการ

เฮือนสมุนไพรคลินิกการแพทย์แผนไทย

ต้นธง เมืองลำพูน ลำพูน (วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 13.00-19.00 น. )

Tagged as:คลินิกการแพทย์แผนไทยเมืองลำพูนลำพูน

สุรีรัตน์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

15/4 เวียงยอง เมืองลำพูน ลำพูน (จันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00 น. และ เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. )

Tagged as:คลินิกการพยาบาลและการผดุครรภ์เมืองลำพูนลำพูน

คลินิกหมอทรงศักดิ์คลินิกเวชกรรม

3/1 ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน (จันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00 น. และ เสาร์ 13.00-20.00 น. )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเมืองลำพูนลำพูน

คลินิกหมอคำนึงเวชกรรม

1/40 บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน (จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00-21.00 น. อาทิตย์ เวลา 08.00-15.00 น. )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเมืองลำพูนลำพูน

คลินิกนิคมลำพูนเทคนิคการแพทย์

25/2 เหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน (จันทร์-ศุกร์ 08.00-18.00 น. และ เสาร์-อาทิตย์ 08.00-17.00 น. )

Tagged as:คลินิกเทคนิคการแพทย์เมืองลำพูนลำพูน

คลินิกทันตกรรมเด็นทัลแพลนท์

เจริญราษฎร์ ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน (จันทร์-ศุกร์ 13.00-20.00 น. เสาร์ 09.00-20.00 น. และ อาทิตย์ 09.00-16.00 น. )

Tagged as:คลินิกทันตกรรมเมืองลำพูนลำพูน

คลินิกทันตกรรมหมอฟันลำพูน 3

146/19 บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-15.30 น. อาทิตย์ เวลา 13.00-16.00 น. )

Tagged as:คลินิกทันตกรรมเมืองลำพูนลำพูน

คลินิกทันตแพทย์ยิ้มใส

122/12 บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน (จันทร์-อาทิตย์ 09.00-20.00 น. )

Tagged as:คลินิกทันตกรรมเมืองลำพูนลำพูน

คลินิกทันตกรรมวงศ์วิสุทธิ์ทันตแพทย์

65/5 สันเหมือง ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน (จันทร์ - พุธ - พฤหัสบดี เวลา 09.00-20.00 น. อังคาร - ศุกร์ - เสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. หยุดวันอาทิตย์ )

Tagged as:คลินิกทันตกรรมเมืองลำพูนลำพูน

คลินิกกาดอินทรเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม

81/5 ลำพูน-บ้านธิ บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน (จันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00 น. เสาร์ 09.00-12.00 น. หยุดวันอาทิตย์ )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางเมืองลำพูนลำพูน

คลินิกเด็กลำพูนเวชกรรมเฉพาะทาง

เจริญราษฎร์ ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน (ทุกวัน เวลา 18.00-20.00 น. )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางเมืองลำพูนลำพูน

คลินิกเวชกรรมหมอกำธร

เจริญราษฎร์ ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน (จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-12.00 น. และ เวลา 15.00-20.00 น. )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเมืองลำพูนลำพูน

บ้านหมอหมวยคลินิกทันตกรรม

108/3 รอบเมืองนอก ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน (จันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00 น. และเสาร์ 09.00-16.00 น. )

Tagged as:คลินิกทันตกรรมเมืองลำพูนลำพูน

คลินิกทันตกรรมหมอฟันลำพูน

อินทยงยศ ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน (นายนพดล จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น. เสาร์ 09.00-16.00 น.และอาทิตย์ 09.00-12.00 น. นายธนาคม จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. )

Tagged as:คลินิกทันตกรรมเมืองลำพูนลำพูน

คลินิกธีระทันตแพทย์

25/4 รอบเมืองใน ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน (จันทร์-ศุกร์ 13.00-20.00 น. และ เสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 น. )

Tagged as:คลินิกทันตกรรมเมืองลำพูนลำพูน

ฝายแป้นคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

6/2 เหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน (ทุกวัน 17.00-20.00 น. หยุดวันเสาร์ )

Tagged as:คลินิกการพยาบาลและการผดุครรภ์เมืองลำพูนลำพูน

คลินิกเวชกรรมกระดูกและข้อหมอภูมิศิลป์

รอบเมืองนอก ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน (จันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00 น. หยุดวันพฤหัสบดี และเสาร์-อาทิตย์ 09.00-12.00 น. )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางเมืองลำพูนลำพูน

โปรดปรานคลินิกเวชกรรม

14/2 ลำพูน-ป่าซาง ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน (จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00-20.00 น. หยุดวันพฤหัสบดี )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเมืองลำพูนลำพูน

บ้านแป้นคลินิกเวชกรรม

แม่ทา-ท่าจักร บ้านแป้น เมืองลำพูน ลำพูน (จันทร์-ศุกร์ 08.00-18.00 น. และ เสาร์-อาทิตย์ 08.00-12.00 น. )

Tagged as:คลินิกเวชกรรมเมืองลำพูนลำพูน