แพทย์ศักดิ์ชัยคลินิก

คลินิกเวชกรรม 5,462 คลินิก อำเภอเมืองราชบุรี 87 คลินิก จังหวัดราชบุรี 200 คลินิก

Thailand Clinic information


แพทย์ศักดิ์ชัยคลินิก
  ที่อยู่ :  81/14 คฑาธร หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี
  รายละเอียด :  จันทร์-ศุกร์ 07.30-08.30 น.,18.30-20.30 น.วันเสาร์และวันหยุดราชการ08.30-12.00,18.30-20.30น.
  หมวดหมู่ :  คลินิกเวชกรรม  เมืองราชบุรี  ราชบุรี
  เบอร์โทรศัพท์ :