ศูนย์การแพทย์ลาดพร้าว สหคลินิก

สหคลินิก 173 คลินิก อำเภอวังทองหลาง 98 คลินิก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 3,878 คลินิก

Thailand Clinic information


ศูนย์การแพทย์ลาดพร้าว สหคลินิก
  ที่อยู่ :  2681-2681/1 ลาดพร้าว 97 ลาดพร้าว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  รายละเอียด :  ทุกวัน 07.00 - 21.00 น.
  หมวดหมู่ :  สหคลินิก  วังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร
  เบอร์โทรศัพท์ :  0 2932 2929