นริศรา-อดิศักดิ์คลินิกแพทย์

คลินิกเวชกรรม 5,462 คลินิก อำเภอเมืองปัตตานี 46 คลินิก จังหวัดปัตตานี 66 คลินิก

Thailand Clinic information


นริศรา-อดิศักดิ์คลินิกแพทย์
  ที่อยู่ :   หมู่ที่ - - อุดมวิถี อาเนาะรู เมืองปัตตานี ปัตตานี
  รายละเอียด :  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.30 - 08.30 และ 17.00 - 20.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
  หมวดหมู่ :  คลินิกเวชกรรม  เมืองปัตตานี  ปัตตานี
  เบอร์โทรศัพท์ :