คลินิกหมอบรรพตการแพทย์

คลินิกเวชกรรม 5,462 คลินิก อำเภอเมืองพัทลุง 43 คลินิก จังหวัดพัทลุง 100 คลินิก

Thailand Clinic information


คลินิกหมอบรรพตการแพทย์
  ที่อยู่ :   ราเมศวร์ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง
  รายละเอียด :  จ-ศ 7.30-12.30,16.30-20.00,ส-อ 8.00-12.00,16.30-20.00
  หมวดหมู่ :  คลินิกเวชกรรม  เมืองพัทลุง  พัทลุง
  เบอร์โทรศัพท์ :