คลินิกนายแพทย์ สุวิชา

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 952 คลินิก อำเภอเมืองเลย 39 คลินิก จังหวัดเลย 125 คลินิก

Thailand Clinic information


คลินิกนายแพทย์ สุวิชา
  ที่อยู่ :  17/24 นกแก้ว กุดป่อง เมืองเลย เลย
  รายละเอียด :  วันราชการ 08.00 - 08.25น.,12.05 - 12.55 น.และ15.00 - 20.30 น. วันหยุดราชการ เวลา 10.00 - 12.00น.
  หมวดหมู่ :  คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง  เมืองเลย  เลย
  เบอร์โทรศัพท์ :  042-833256