คลินิกทันตกรรมหมอฟันลำพูน

คลินิกทันตกรรม 2,562 คลินิก อำเภอเมืองลำพูน 74 คลินิก จังหวัดลำพูน 133 คลินิก

Thailand Clinic information


คลินิกทันตกรรมหมอฟันลำพูน
  ที่อยู่ :   อินทยงยศ ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน
  รายละเอียด :  นายนพดล จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น. เสาร์ 09.00-16.00 น.และอาทิตย์ 09.00-12.00 น. นายธนาคม จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
  หมวดหมู่ :  คลินิกทันตกรรม  เมืองลำพูน  ลำพูน
  เบอร์โทรศัพท์ :  0-5353-0067