คลินิกดุสิตาการแพทย์

คลินิกเวชกรรม 5,462 คลินิก อำเภอพญาไท 119 คลินิก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 3,878 คลินิก

Thailand Clinic information


คลินิกดุสิตาการแพทย์
  ที่อยู่ :  2/1 ราชวิถี 2 ราชวิถี สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  รายละเอียด :  จันทร์-ศุกร์ 16.30 - 20.30 น.,เสาร์-อาทิตย์ 08.30 - 20.30 น.
  หมวดหมู่ :  คลินิกเวชกรรม  พญาไท  กรุงเทพมหานคร
  เบอร์โทรศัพท์ :  0 2644 9160 1